SANATAIDEYHDISTYS YÖSTÄJÄ RY.

Sanataideyhdistys Yöstäjä on Tampereella ja koko Pirkanmaan alueella toimiva sanataidekasvatuksen ja kirjallisuusalan ammattilaisten yhdistys. Teemme sanataidetta kaikenikäisten kanssa ja kehitämme sanataidekasvatuksen sisältöjä ja tunnettavuutta. Työpajojamme ja koulutuksiamme voi tilata esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin, kirjastoihin ja tapahtumiin.

Yöstäjä on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka perustoiminta nojaa vapaaehtoisten työpanokseen. Toiminnan tuotot suuntaamme lasten ja nuorten sanataidetoimintaan ja alan ammattilaisten työskentelyolosuhteiden kehittämiseen.

Yöstäjän tarina

Yöstäjän tarina alkoi kesäisenä päivänä Tampereen kahvila Runossa 2003. Kolme perustajajäsentä, joilla kaikilla oli tausta kirjallisuustieteessä ja luovassa kirjoittamisessa, kokoontuivat unelmoimaan sanataiteen yhteisöllisyydestä ja monitaiteisuudesta.

Tavoitteenamme on edelleen jatkaa sanataidekasvatuksen kehittämistä niin, että mahdollisimman moni lapsi ja aikuinen voisi nauttia kirjallisuuden mielikuvitusmaailmoista ja löytää oman kielellisen luovuutensa. Osaamisessamme yhdistyvät tieteellinen koulutus ja taiteellinen ilmaisu; siksi työpajamme tarttuvat ajankohtaisiin yhteiskunnan ja kirjallisuuden ilmiöihin hauskalla ja oivaltavalla tavalla.

Lisää tietoa löydät verkkosivustoltamme!